Garantie

Accessoires & Haken

M&H staat er voor in dat het door haar afgeleverde product van deugdelijk materiaal is vervaardigd en met de meeste zorg is geconstrueerd en garandeert haar producten dan ook op materiaal- en constructiefouten. Hoe lang je garantie hebt op je product kan je terugvinden op de verpakking. Mocht zich desondanks binnen de garantietermijn na aankoop toch een defect voordoen, dan verklaart M&Hzich bereid om het product te repareren en, indien herstel niet mogelijk is, te vervangen zulks ter keuze van M&H en op kosten van M&H met een maximum van de factuurwaarde.

Geen garantie wordt verleend op gebreken ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik alsmede het niet of onvoldoende in acht nemen van de reinigingsinstructie. De aanspraak op garantie vervalt eveneens indien het gebrek door de koper zelf of een derde is gerepareerd. Mechanische beschadigingen als gevolg van invloeden van buitenaf (krassen, deuken, putten ) vallen niet onder de garantie.

Je kassabon is je garantiebewijs. Na de garantieperiode biedt M&H de mogelijkheid om via het verkooppunt, waar je het product hebt gekocht onderdelen tegen vergoeding te bestellen.

Badkamermeubels

Garantievoorwaarden
De garantietermijn op materiaal- en constructiefouten van Tiger badkamermeubelen en wastafels bedraagt 3 jaar. Indien er onverhoopt toch een probleem mocht ontstaan, te wijten aan materiaal- of constructiefouten, zal Tiger het product gedurende de garantieperiode kosteloos repareren of vervangen. De garantie dekt geen incidentele of gevolgschade. Direct na aankoop dienen de meubeldelen zorgvuldig gecontroleerd te worden op beschadigingen en/of gebreken, monteer in geen enkel geval een beschadigd meubeldeel.

De garantie geldt niet voor;

 • Schade ontstaan als gevolg van transport na aankoop
 • Plaatsing van het artikel in openbare ruimtes of in de buitenlucht
 • Onvoldoende of onjuist onderhoud
 • Schade ontstaan bij of door foutieve montage, zie ook de plaatsingsvoorwaarden
 • Het verkeerd/niet volgen van de¬†reinigingsinstructie
 • Krassen, onachtzaamheid en normale slijtage door dagelijks gebruik
 • Schade (bv. opzwellen) als gevolg van condensatie door onvoldoende ventilatie
 • Schade ontstaan door onvoldoende bescherming tegen water; plaats een meubel nooit naast een bad of douche zonder vaste scheidingswand. Zorg ervoor dat het meubel spatwatervrij hangt.
 • Schade ontstaan door onvoldoende bescherming tegen vocht; hang of plaats geen vochtige voorwerpen over of tegen het meubel.
 • Het opzwellen van meubelen doordat de voegen tussen meubel en wand en de voegen tussen de verschillende elementen van het meubel niet waterdicht zijn afgekit.
 • Schade veroorzaakt door lekkage aan waterleidingen en kranen
 • Aanpassing van de constructie door niet bevoegde personen
 • De kosten van montage en demontage van het meubel

Je aankoopbewijs is tevens je garantiebewijs en dient bij beroep op garantie te worden overlegd.

Toiletzittingen

Een M&H toiletzitting is gemaakt van hoogwaardige kunststof. Dit materiaal heeft een aantal specifieke eigenschappen. Het materiaal is bij normaal gebruik duurzaam en krasvast. Het product is zodanig vormgegeven dat het zich eenvoudig laat reinigen. De bevestiging is ruim verstelbaar en gemaakt van nylon of roestvrij metaal (afhankelijk van type en uitvoering).

M&H staat er voor in dat het door haar afgeleverde product van deugdelijk materiaal is vervaardigd en met de meeste zorg is geconstrueerd en garandeert haar product dan ook gedurende de garantietermijn op materiaal- en constructiefouten. De lengte van de garantietermijn kan verschillen per product, u vindt deze terug op de verpakking.

Mocht zich desondanks binnen de garantietermijn na aankoop toch een defect voordoen, dan verklaart M&H zich bereid om het product He repareren en, indien herstel niet mogelijk is, te vervangen zulks ter keuze van M&H en op kosten van M&H met een maximum van de factuurwaarde. Geen garantie wordt verleend op gebreken ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, alsmede het niet of onvoldoende in acht nemen van de reinigingsinstructie. De aanspraak op garantie vervalt eveneens indien het gebrek door de koper zelf of een derde is gerepareerd. Mechanische beschadigingen als gevolg van invloeden van buitenaf (krassen, deuken, putten) vallen niet onder de garantie.

Je kassabon is, samen met dit formulier, je garantiebewijs. Deze dien je beide te allen tijde bij een beroep op garantie te overleggen. Na de garantie periode biedt M&H de mogelijkheid om via het verkooppunt waar je de toiletzitting hebt gekocht onderdelen tegen vergoeding te bestellen.

Waarschuwing: Zitten of staan op de deksel leidt tot breuk van dit onderdeel, deze is daar ook niet voor gemaakt.